Προσωπικό

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης

Κωνσταντία Κακάλη, constantia.kakali@lis.panteion.gr, nkakal@panteion.gr, +30 210 9201398


Τμήμα Υπηρεσιών Πρόσβασης και Εξυπηρέτησης Χρηστών

Δήμητρα Λέγγα, dlegga@panteion.gr, +30 210 9201401

Kατερίνα Καντιώτου, kantiot@panteion.gr , +30 210 9201404

Ευαγγελία Καταβολάδα, ekatavol@panteion.gr, +30 210 9201361

Δήμητρα  Σαρρή, dsarri@panteion.gr, +30 210 9248774

Γιάννης Λαγαμτζής, i.lagamtzis@panteion.gr, +30 210 9201397

Γεωργία Γραμματικού, g.grammatikou@panteion.gr, +210 9201307


Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Υλικού

Eλένη Κρητικού, ekri@panteion.gr, +30 210 9201306

Ειρήνη Δαφέρμου, edafermou@panteion.gr , +30 210 9201396

Λάμπρος Κάμπας, lkampa@panteion.gr, +30 210 9201355

Αγγελική Ρέπου, repou@panteion.gr, +30 210 9201469

Κυριακή Σπυροπούλου, Kspirop@panteion.gr, +30 210 9201399

Θωμαϊς Στασινοπούλου, stasthomais@panteion.gr , +30 210 9201311


Τμήμα Ανάπτυξης συλλογής

Δήμητρα Φατούρου, dimitra.fatourou@lis.panteion.gr, dfat@panteion.gr, +30 210 9201402

Δήμητρα Συρίγου, dsir@panteion.gr, +30 210 9201403

Χρυσάνθη Γενούζου, ch.genouzou@panteion.gr, +30 210 9219718


Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης